askınlık_yuvarlak_logo.png

AŞKINLIK 

Aşkınlık; sınırları “aş- mak” kökünden türeyen bir kavram. Günümüzde pek az bileni olsa dahi, yüzyıllardır farklı alanlarda, farklı anlamlarda yorumlanmış bu kavramı her yorumlayan; kendini de aşkınlığa katmış. Bugün yaşadığımız dünya, içinde bulunduğumuz ekosistemler bizleri görünen veya görünmeyen sınırların içine alabiliyor ya da bu sınırlardan dışlayabiliyor. Biz de aşkınlığı; hem kucaklayıcı hem de ötekileştirici sınırları dahil ederek, birbirinden farklı disiplin, yaş ve ideolojilere sahip sanatçı kadınların perspektifinden deneyimleyeceğiz.

Aşkınlık projesi altında bir araya gelen aşkın kadınlar, Meltem Şahin, Ecem Dilan Köse, Aslı Alpar, Ekin Kılıç Ezer, Beril Ateş; bize aşma durumunun altı farklı halini dinleme fırsatı sunuyor.

 

SONSUZ TEŞEKKÜRLER

 

MÜZIK

DSC09806_edited.jpg

Aşkınlık Projesinin belgesellerinin tüm bölümlerinin müzik ve seslerini tasarımcısı